Ravensbos Prikbord

Welkom op het prikbord van Ravensbos. Dit is wat meer interactief dan het gastenboek. Je kunt hier vragen kwijt, opmerkingen en toezeggingen doen. Ook kun je reageren op het fotoarchief of suggesties doen voor de website, aankondigingen voor tentoonstellingen zoals in het Amerika museum, of gewoon even vertellen dat je een nieuwe wandelroute hebt gevonden in de omgeving van Valkenburg.

Ravensbos Prikbord
Start a New Topic 
Author
Comment
Verkoop huis in Cuijk

Beste Mensen,
dit moet mij van het hart
in het laatste nummer van Over en Weer van Wim Cartens staat dat het Oblatenhuis te Cuijk te koop staat...
Hoe kan dit zijn? het is een prachtig huis met een nog prachtiger tuin gelegen aan de maas....
Ik heb de overste Gerard van den Beuken geschreven dat ik dit onmogelijk vind. Jarenlang zijn honderden jongens door de handen van de oblaten gegaan en die zijn nu 60 jaar of ouder... wat is er mis mee van dit huis een ouderen opvang te maken? Ja sorry hoor dit raakt mij geweldig... ik heb mezelf aangeboden om in het bestuur van een dergelijke voorziening zitting te nemen. Misschien zijn er meerdere onder ons die ook een taak op zich willen nemen? Nu kan het nog...
email adres van Gerard is: vandenbeuken@hetnet.nl
ik hoop dat er een golf terug komt op dit bericht misschien dat ik zelf in de toekomst nog eens gebruik kan gaan maken van deze unieke voorziening...
Jan Sterenborg ook OMI

Re: Verkoop huis in Cuijk

Verkoop huis in Cuijk, overwegingen

In hetzelfde nummer van Over en Weer van Wim Cartens schrijft Gerard van den Beuken op zeer gevoelige wijze overigens over de regenboog en de hoop en Wim Cartens schrijft dat de kerk in Afrika het eigenlijk beter doet dan hier in Nederland waar hij afkalft. Nu vraag ik me af wat wordt hier nu eigenlijk gezegd. Wat verstaan of kunnen wij verstaan onder kerk? Dat wat achter ons ligt? Wat allang bewezen heeft niet meer van deze tijd te zijn. En een gedachte als wereldkerk spreekt ons vanwege het machtsprincipe allang al niet meer aan. Laat iedereen zijn eigen kerk.
Maar toch zijn we mensen en zoals het maatschappelijke leven zich hier in Nederland ontwikkelt is toch bedroevend: het onderwijs, de zorg. De politiek is onze heilsprofeet?
Als mensen niet meer zelf zaken oppakken dan is het gedaan. Re-ligie het herverbinden uit vrije wil. En zo ligt hier een kans voor deze herverbindingen en dan moeten we dat zeker niet sentimenteel benaderen in de zin van: oh wat zou dat mooi zijn zo’n huisje aan de Maas, nee er dient wel degelijk gecalculeerd te worden: hoeveel mensen maken een dergelijke voorziening rendabel dwz er hoeft geen winst om de winst gemaakt te worden maar er moet een minimum niveau gerealiseerd worden anders redt je het op termijn ook niet. Ook eenvoudige vragen dienen beantwoordt is het huis brandveilig? Zo niet, jammer dan, want een huis brandveilig maken kost een vermogen. Dan het personeel: wie vinden we terug in de keuken? Wie verzorgt de mensen als ze ziek worden? Toch heeft OMI altijd laten zien in het verleden op Ravensbos bijvoorbeeld, dat daar waar mensen zich voor een zaak inzetten er ook de middelen als een wonder achteraan komen. De regenboog kom met me mee naar de regenboog zingt Paul de Leeuw met zijn brutale snuit. Maar we hebben ook wel genoeg van valse hoop toch van illusies dat hebben we hopelijk ook achter ons liggen.
De gedachte dat wij geen oblaten zijn, werp ik verre van me dat is weer zo’n oud beeld, wij zijn zeker toegewijden ook vanuit onze verbinding met het verleden maar ook vanuit het besef dat een toekomst niet automatisch tot stand komt. Dwz de toekomst zal gekleurd moeten worden net als de regenboog door de werkzaamheid van onze handen.

Bericht van Gerard van den Beuken

Gerard van den Beuken schrijft:

Enige tijd geleden heeft ons Bestuur aan het Rentmeesterskantoor Meander te Schaijk de opdracht gegeven te onderzoeken ons huis Cuijk in de geest van onze Congregatie een andere bestemming te geven.
Voor meer informaties kunt u zich daartoe wenden.