Ravensbos Prikbord

Welkom op het prikbord van Ravensbos. Dit is wat meer interactief dan het gastenboek. Je kunt hier vragen kwijt, opmerkingen en toezeggingen doen. Ook kun je reageren op het fotoarchief of suggesties doen voor de website, aankondigingen voor tentoonstellingen zoals in het Amerika museum, of gewoon even vertellen dat je een nieuwe wandelroute hebt gevonden in de omgeving van Valkenburg.

Forum: Ravensbos Prikbord
Start a New Topic 
   Board|Threaded
Author
Comment
Tonni Heller

Begin van dit jaar schreef Paul v.d. Meulengraaf op deze website een artikel over Tonni Heller.
Door omstandigheden ben ik niet in de gelegenheid geweest eerder te reageren.Toch wil dit alsnog doen omdat er naar mijn mening een onjuiste tendenz ten grondslag ligt aan dit artikel.
Aan Paul schreef ik het volgende:
"In het algemeen kan ik zeggen dat ik het met de inhoud van je artikel eens ben.
Echter een paar dingen storen me:
ten eerste de naar mijn mening toch wat tendentieuze berichtgeving over het afscheid van Tonni van Ravensbos.Je laat in mijn perceptie het voorkomen of het afscheid van Tonni niet had hoeven te gebeuren.Een beetje kennis van MS leert dat het een destructieve ziekte is. De lijder heeft veel zorg en verpleging nodig, en dat kon Ravensbos - ook al zou men het gewild hebben - niet geven. Dan is het beter om iedereen duidelijkheid te geven. Of het zes weken heeft moeten duren voor de ouders ingelicht zijn, als dat waar is, had eerder moeten gebeuren.
Dat Ravensbos zich verder niets meer aan Tonni gelegen heeft laten liggen, is pertinent onjuist.
Zowel in opdracht als uit mijzelf - ik was toen Tonni's biechtvader- heb ik hem tot twee keer toe opgezocht na zijn afscheid van Ravensbos, een keer samen met mijn moeder........
Er zijn veel dingen die de opvoeders op Ravensbos hebben nagelaten, en de verwijten daarover, zowel op deze website als in de persoonlijke gesprekken die ik met sommigen heb gevoerd....trek ik me ook nu nog aan."
Ik meen dit toch even te moeten zeggen.

Email  
Re: Tonni Heller - by Jan Sterenborg - Jul 6, 2009 10:45am
Re: Tonni Heller en de nazorg - by Jan Sterenborg - Jul 7, 2009 6:40am
Get your own FREE Forum today! 
Report Content ·  · Web Calendars   Online Photo Albums   Email Forms   Free Web Tools 
Powered by Bravenet