Ravensbos Prikbord

Welkom op het prikbord van Ravensbos. Dit is wat meer interactief dan het gastenboek. Je kunt hier vragen kwijt, opmerkingen en toezeggingen doen. Ook kun je reageren op het fotoarchief of suggesties doen voor de website, aankondigingen voor tentoonstellingen zoals in het Amerika museum, of gewoon even vertellen dat je een nieuwe wandelroute hebt gevonden in de omgeving van Valkenburg.

Ravensbos Prikbord
Start a New Topic 
Author
Comment
Tonni Heller

Begin van dit jaar schreef Paul v.d. Meulengraaf op deze website een artikel over Tonni Heller.
Door omstandigheden ben ik niet in de gelegenheid geweest eerder te reageren.Toch wil dit alsnog doen omdat er naar mijn mening een onjuiste tendenz ten grondslag ligt aan dit artikel.
Aan Paul schreef ik het volgende:
"In het algemeen kan ik zeggen dat ik het met de inhoud van je artikel eens ben.
Echter een paar dingen storen me:
ten eerste de naar mijn mening toch wat tendentieuze berichtgeving over het afscheid van Tonni van Ravensbos.Je laat in mijn perceptie het voorkomen of het afscheid van Tonni niet had hoeven te gebeuren.Een beetje kennis van MS leert dat het een destructieve ziekte is. De lijder heeft veel zorg en verpleging nodig, en dat kon Ravensbos - ook al zou men het gewild hebben - niet geven. Dan is het beter om iedereen duidelijkheid te geven. Of het zes weken heeft moeten duren voor de ouders ingelicht zijn, als dat waar is, had eerder moeten gebeuren.
Dat Ravensbos zich verder niets meer aan Tonni gelegen heeft laten liggen, is pertinent onjuist.
Zowel in opdracht als uit mijzelf - ik was toen Tonni's biechtvader- heb ik hem tot twee keer toe opgezocht na zijn afscheid van Ravensbos, een keer samen met mijn moeder........
Er zijn veel dingen die de opvoeders op Ravensbos hebben nagelaten, en de verwijten daarover, zowel op deze website als in de persoonlijke gesprekken die ik met sommigen heb gevoerd....trek ik me ook nu nog aan."
Ik meen dit toch even te moeten zeggen.

Re: Tonni Heller

Heel mooi thema Ben
Ik vind ook dat het verhaal dan genuanceerd moet worden. Maar zoals Jène in zijn boek “Met omtrekkende bewegingen” ook maakt was de cultuur niet zo dat je vroeg waar is die persoon hij verdween gewoon. Dus die reactie lijkt mij authentiek. Zelf heb ik meegemaakt toen ik van Ravensbos wegging dat verschillende mensen ik dacht Johan Meenhuis en een vriend, de zoon van iemand met een keramiek fabriek waarvan de naam me ontschiet, en pater Cartens mij bezocht hebben, maar ik was zelf niet meer in staat de verbinding terug te leggen. Gelukkig gaat het nu beter en pluk ik daar ook de vruchten van. Maar dit brengt me via een omweg ook weer op het huis in Cuijk en de nazorg. Nazorg is er niet en dat is jammer. Honderden jongens zijn door de handen van de OMI-ers gegaan en nu praat men nog steeds over de missie in Afrika…. De missie ligt mi tegenwoordig in Nederland en wat is er mooier een stuk nazorg van de grond te tillen middels het huis in Cuijk? Of zijn wij dat niet waard? Het lijkt mij een prima voorziening als je er eens een paar dagen uit wilt naar zo’n toevluchtsoord te kunnen trekken en onder gelijkgezinden te zijn of dat als iemand ziek is dat hij daar een tijdje verzorgd wordt of als iemand in alle rust een boek wil schrijven dat dat daar kan…. Is dit alles zo bijzonder? Volgens mij is het een noodzaak en armoede als het er niet is.

Re: Tonni Heller en de nazorg

Nog een tweede gedachte Ben
ik stond ermee op vandaag. Het vreemde aan het verhaal van Tonni is dat hij weg moest van Ravensbos. Dat is achteraf gezien onmenselijk te noemen. Daar had hij zijn vrienden en daar was ook de verzorgingsstructuur die hij in de laatste fase van zijn leven nodig had. We kunnen speculeren over waarom dat niet zo geweest is dat lijkt me niet vruchtbaar maar menselijk gezien was dat de plek en ik denk dat de jongens zijn medescholieren hem op handen gedragen gehadden daar zat het hem niet in. Maar ik herinner me uit deze tijd dat de dood ook een soort taboe was. Toen mijn vader overleed in de periode dat ik op Ravensbos was mochten wij hem dood niet zien en later heb ik ervaren dat dat veel beter is als je dat wel doet. We hoeven elkaar niets te verwijten maar laten we wel de zaken onder ogen zien opdat we ervan kunnen leren. En zo ook met het huis in Cuijk als ik de keuze had weggefrommeld te worden in een of ander bejaardenhuis en een plek waar ik nog oude bekenden zou kunnen ontmoeten dan was voor mij de keuze heel eenvoudig. Het feit dat we tegenwoordig al geen keuze meer hebben dat we afhankelijk geworden zijn van wat een "wijze overheid" ons voorschotelt, is mi. pure armoede.